J3 | CS Extrem – AH Minaur 26-21

electrosistem
amisa
municipiul baia mare
cj maramures
brd
b&k
uac